Home

Welkom op de website van de huisartsengroepspraktijk De Teselaar. 

 

 

Nieuws

Momenteel werken wij aan een nieuwe website.

 

 

 

 

Declaraties en kosten huisartsenzorg
Er zijn veel verschillende omschrijvingen en verrichtingen die uw huisarts aan uw zorgverzekering kan declareren. Sommige van deze omschrijvingen vragen om een toelichting.
Veel voorkomende omschrijvingen.

Kwartaaltarief per ingeschreven patient: Per kwartaal ontvangt de huisarts per ingeschreven pantient een vast bedrag, ongeacht of de patient de huisartsenpraktijk heeft bezocht.


Opslag op kwartaaltarief huisartsenzorg: dit zijn diverse vergoedingen voor speciale afspraken die uw verzekering met uw huisarts heeft gemaakt, bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering van zorg in het algemeen of voor speciale programma's voor diabeteszorg.

Opslag ketenzorg op kwartaaltarief: vooral op het gebied van diabeteszorg en COPD-zorg worden er afspraken gemaakt over optimale begeleiding van de patient. Het gaat dan om de zorg in de hele keten van zorgaanbieders waar deze patient mee te maken heeft. Hiervoor ontvangt de huisarts een ontegraal tarief per kwartaal.

Module praktijkondersteuning Somatiek, Module praktijkondersteuning GGZ, Module 1e lijnszorg: wanneer de huisartsenpraktijk extra personeel als ondersteuning inzet, dan geldt daarvoor een kleine opslag op het kwartaaltarief per ingeschreven patient.

Consult, visite, telefonisch consult, etc: bij ieder (telefonisch) consult of visite decleert de huisarts het daarvoor geldende tarief (zie ook http://www.nza.nl/98174/139255/858862/TB-CU-7076-01.pdf)

Bijzondere verrichtingen: voor bijzondere verrichtingen door de huisarts of praktijkondersteuner (zoals een longfunctiemeting of bloeddrukmeting gedurende 24 uur) gelden speciale tarieven.

 

 

Heeft u een klacht? Dit kunt u op twee verschillende manieren melden. U kunt de klacht indienen via onze website, of:

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

 

Thuisarts.nl
U kent vast wel momenten waarin u behoefte heeft aan medische informatie over een bepaalde klacht of ziekte. Hoe kan ik mijn klachten zelf aanpakken? Wanneer moet ik naar de huisarts gaan? Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen. Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp, misschien omdat iemand in uw omgeving ziek is geworden. In al die situaties geeft Thuisarts.nl antwoord op uw vragen.
Op Thuisarts.nl vindt u duidelijke en begrijpelijke medische informatie.
U kunt zoeken op de beginletter van een onderwerp, op lichaamsdeel of met een zoekwoord. Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als; Waardoor komt het? Kan het kwaad? Wat kan ik er zelf aan doen? Hoe wordt het behandeld? Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts? Hoe gaat het verder? Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg.
Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is in samenwerking met de Nederlandse huisartsen ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe patienten

Verhuisd of op zoek naar een nieuwe huisarts, u kunt zich bij ons inschrijven. Voor informatie kunt u altijd met onze assistente bellen. Het inschrijfformulier kunt u aan de balie afhalen.

 

Wijzigingen in gegevens

Wilt u adreswijzigingen en verandering van telefoonnummer (vast of mobiel) doorgeven aan de assistente?