Ons aanbod

Voor uw gezondheidsklachten kunt u bij meerdere zorgverleners binnen de huisartsenzorg terecht. Zij hebben hun eigen taken en expertise waarmee ze u van dienst kunnen zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de zorgverleners bij onze praktijk en lichten we toe wat zij doen.

 

Zorgverleners

 

Huisartsen

De huisartsen bieden  preventieve, curatieve, palliatieve en terminale zorg. Daarnaast fungeren zij als vertrouwenspersoon.

De huisartsen dragen bij aan preventie van veel voorkomende aandoeningen van patiënten in de thuisomgeving. Ze onderzoeken, diagnosticeren en behandelen ziekten en verwondingen en schrijven behandelingen, medicamenten en andere maatregelen voor ten behoeve van het herstel. De huisartsen begeleiden patiënten met een chronische ziekte en bieden palliatieve en terminale zorg met als doel het lijden zoveel mogelijk te beperken en te verzachten.

Wanneer u gezondheidsklachten heeft, kunt u een afspraak maken bij een van de huisartsen. De huisarts kan uw klacht beoordelen, zo nodig medicatie voorschrijven en/of verwijzen naar een andere zorgverlener.

 

Doktersassistenten 

De doktersassistenten zijn voor u het eerste aanspreekpunt. De doktersassistente stelt vragen over uw klachten om te kunnen inschatten hoe u zij u het beste van dienst kan zijn. De doktersassistente kan u adviseren of bijvoorbeeld - in overleg met u - een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts of een andere zorgverlener.

De doktersassistente heeft ook een eigen spreekuur - waar u op afspraak terecht kunt – voor bloedafname, bloedprikken, bloeddruk meten, 24-uurs bloeddrukmeting, bloedvatenonderzoek (doppler), het maken van  ECG-filmpjes, gehoortesten, hechtingen verwijderen, longfunctieonderzoek, oren uitspuiten, wratjes aanstippen, uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek [link naar RIVM], urineonderzoek, wondzorg en zwachtelen. De doktersassistenten zijn opgeleid voor deze taken en werken onder het toezicht van de huisarts. Zij hebben - evenals alle andere zorgverleners bij de praktijk - een beroepsgeheim.

 

Praktijkverpleegkundigen

De praktijkverpleegkundigen begeleiden patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD/astma en patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Daarnaast ondersteunen zij patiënten die willen stoppen met roken. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg heeft een belangrijke taak bij de kwetsbare oudere. Zij wordt ingezet om de complexe problematiek goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren. 

De inzet van de praktijkverpleegkundige zorgt ervoor dat de patiënt meer persoonlijke aandacht krijgt, dat er duidelijke communicatielijnen zijn en dat de zorg beter wordt afgestemd. De praktijkverpleegkundigen zijn opgeleid voor deze taken en werken onder het toezicht van de huisarts. Een praktijkverpleegkundige werkt zelfstandig en kan net als uw huisarts uw klacht beoordelen, medicatie voorschrijven en u eventueel verwijzen.

 

Praktijkondersteuners GGZ

De praktijkondersteuners GGZ ondersteunen en begeleiden patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek. Meestal wordt u door de huisarts naar dit spreekuur verwezen. Te denken valt aan klachten zoals een (dreigende) burn-out, angst en spanningen die u niet meer zelf onder controle hebt. Ook kunnen zij  helpen in kaart te brengen wat het probleem is en samen met u bedenken wat voor oplossing er voor dat probleem passend zou zijn. De praktijkondersteuner GGZ heeft ruime ervaring in psychische hulpverlening op allerlei gebieden. De zorg zoals geleverd valt onder de eerstelijnszorg en doet dus geen aanspraak op uw eigen risico.