Huisregels

U bent van harte welkom bij de Huisartsengroepspraktijk De Teselaar. Om ons werk goed te kunnen doen en om u een comfortabele omgeving te bieden, hebben we praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.

Algemene omgangsvormen

Iedereen hanteert de algemene omgangsvormen zoals elkaar beleefd en met respect behandelen.  

Uitloop van het spreekuur is vervelend!

  • U kunt alleen op afspraak op het spreekuur komen.
  • Daarnaast vragen wij ook u zich aan de afspraak te houden van 10 minuten per consult, voor een dubbelconsult is dit 20 minuten. U kunt het beste met de assistente overleggen hoeveel tijd u denkt nodig te hebben. Het kan zijn dat de assistente het een en ander uitvraagt, ze is daarvoor opgeleid en heeft namens de huisartsen hiervoor opdracht.
  • Wij streven ernaar het spreekuur op tijd te laten verlopen. Door spoedgevallen en dringende telefoontjes tussendoor lukt dit echter niet altijd, waarvoor onze excuses.

Er worden alleen verwijsbrieven verstrekt na consult met de huisarts

Dit is het standpunt van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Verwijsbrieven worden digitaal verzonden via ZorgDomein. ZorgDomein is een veilig communicatieplatform dat zorgconsumenten met zorgverleners en zorgverleners onderling verbindt. U hoeft geen verwijsbrief meer op te halen bij de huisartsengroepspraktijk. U krijgt een e-mail met een link of een uitgeprint bericht van uw verwijzer. Belangrijk is dat u ervoor zorgt dat uw gegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en nummer van uw mobiele telefoon) altijd volledig en actueel zijn!

Volledige informatie

U bent als patiënt, volgens de wet WGBO, verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van uw problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen. 

Geen dieren in het gebouw

Dit vanwege de hygiënische voorschriften.

Graag uw mobiel op stil in het praktijkpand

Wordt u gebeld in de wachtkamer, dan vragen wij u het gesprek buiten de wachtkamer te voeren, bij voorkeur in de hal, zodat anderen niet hoeven mee te luisteren.

Wegblijftarief

Het is vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Het betekent voor de praktijk tijdverlies en inkomstenderving en er had op dat moment een andere patiënt geholpen kunnen worden. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. We verzoeken u daarom om tijdig uw afspraak af te zeggen, minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Na 1x niet verschijnen bellen wij u om aan te geven dat we de volgende keer bij niet verschijnen het wegblijftarief in rekening brengen. We begrijpen dat er ook sprake van overmacht kan zijn. Daar houden we uiteraard rekening mee. Overigens zien we te laat komen op een afspraak komen zonder bericht, ook als ‘niet verschenen zonder bericht’.

Diefstal

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.