Klachten en complimenten

Bent u niet tevreden?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  1. Als u niet tevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk, dan horen we dat graag van u. U kunt uw klacht bespreken met de huisarts of een van de andere medewerkers. Ook kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. U kunt dit bij ons afgeven aan de huisarts of de doktersassistente. Wij zullen zorgvuldig met uw klacht omgaan en binnen 2 weken contact met u opnemen om de klacht te bespreken.  
  2. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Zie: https://www.skge.nl/. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229100.
  3. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht aanvragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op https://www.skge.nl/

Bent u tevreden?

Wanneer u tevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk, dan horen we dat ook graag van u. U kunt uw compliment doorgeven aan de huisarts of aan de andere medewerkers. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van het  complimentenformulier. U kunt dit bij ons afgeven bij de huisarts of doktersassistente.